• 0 - įžanginė pamoka (jeigu tokia bus), visi kiti eilės numeriai pradedant nuo A1 lygio1-os pamokos baigiant B2 lygio n-taja pamoka
  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 64 MB.
  • Max. file size: 64 MB.